• Ср 29.11.2023
  • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Політика конфіденційності

Даний документ «Політика конфіденційності» (далі по тексту – «Політика») являє собою правила користування ТОВ «Медіа-група «об’єктив» (далі «Адміністрація») даних інтернет-користувачів (далі «Користувач»), що збираються через використання сайту https://www.objectiv.tv/ (далі – «Сайт»).

1. Дані, що обробляються
1.1.    Адміністрація не здійснює збір персональних даних користувачів що здійснюється через використання Сайту.
1.2.    Всі дані, що збираються на Сайті, надаються і приймаються в знеособленій формі (далі – «Знеособлені дані»).
1.3.    Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:
1.3.1.    Інформацію, яку користувачі надають про себе самостійно з використанням онлайн-форм і програмних модулів сайту, включаючи ім’я та номер телефону і / або адресу електронної пошти.
1.3.2.    Дані, які передаються у знеособленому вигляді в автоматичному режимі ,в залежності від налаштувань, використовуваного користувачами програмного забезпечення.
1.4.    Адміністрація має право встановлювати вимоги до переліку знеособлених даних Користувача, які збираються через використання Сайту.
1.5.    Якщо певна інформація не відзначена як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд. Одночасно користувач дає інформовану згоду на доступ необмеженого кола осіб до таких даних. Зазначені дані стають загальнодоступними з моменту надання та / або розкриття в іншій формі.
1.6.    Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до даної Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання.
1.7.    Користувач усвідомлює і приймає можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримувати і передавати зазначені в п.1.3 дані в знеособленому вигляді.
Наприклад: до вказаного програмного забезпечення третіх осіб відносяться системи збору статистики відвідувань Google Analytics, платіжні сервіси і т.д ..
1.8. Склад і умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками і можуть включати:
– дані браузера (тип, версія, cookie);
– дані пристрою і місце знаходження;
– дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрану);
– дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).
1.9.     Адміністрація не несе відповідальність за порядок використання знеособлених даних Користувача третіми особами.

2. Цілі обробки даних
2.1. Адміністрація використовує дані в наступних цілях:
2.1.1 Обробка запитів, що надходять та для зв’язку з Користувачем
2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;
2.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;

2.1.4. Таргетування рекламних матеріалів на Сайті.

3. Вимоги до захисту даних
3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.
3.2. Отримані дані зберігаються у конфіденційності, за винятком випадків коли користувач зробив їх  загальнодоступними , а також коли використовуються на Сайті технології і програмне забезпечення третіх осіб або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін даними особами та / або іншими учасниками і користувачами мережі Інтернет.
3.3. З метою підвищення якості роботи Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, здійснених Користувачем в рамках використання Сайту протягом 1 (Одного) року.

4. Передача даних
4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам в наступних випадках:
– Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
– Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей Сайту;
– Передача необхідна відповідно до цілей обробки даних;
– У зв’язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такого третій особі;
– За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
–    Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв’язку з допущеними Користувачем порушеннями.

5. Зміна Політики конфіденційності
5.1. Дана Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою: https://www.objectiv.tv/uk/privacy